Contact Us

Address

505, V Floor, Block 5, Shiksha Sankul, J.L.N. Marg, Jaipur-302017(Rajasthan).


Contact No.

;
91-141-2700872, 0141-2711964


Email

rmsaccr[at]gmail[dot]com, rajssashaladarshan[at]gmail[dot]com


Shala Darpan Prakoshth Contact Details

Shala Darpan Prakoshth - State Head Office, Jaipur
SNo. Employee Name Post Contact No.
1 Harlal Singh Deputy Director 9413734350
2 Bhisham Prakash Saran Asst. Director 9462360421
3 Rajesh Bairwa Program Officer 9351677462
8058447444
4 Avinash Choudhary Program Officer 9549373123
5 Suresh Ola Program Officer 9314051039
6 Rajesh Sharma Program Officer 7014462863
7 Ishwar Singh Shaktawat Program Officer 8209785303
8 Varsha Dosaya Program Officer 9799060555
9 Yogesh Kumawat Senior Assistant 9166138138
Shala Darpan Prakoshth - Directorate, Bikaner
SNo. Employee Name Post Contact No.
1 Rajendra Prasad Meel Asst. Director 8118852336
2 Neeraj Kandpal Research Officer 8107847570
3 Akharam Choudhary Research Officer 9001456998
4 Abhay Singh Rajpurohit Asst. Research Officer 9414007726
5 Prem Sukh Junior Assistant 9680987331